Nieuwsbrief 10 juni 2022

Algemeen nieuws

Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s),

Met een wollig hoofd schrijf ik dit weekbericht… Wat een fantastisch schoolfeest gisteravond. 450 leerlingen hebben zich na 2 jaar corona-stilte heerlijk uitgeleefd en geen enkele wanklank. De leerlingen hadden zich echt helemaal opgedoft en zagen er prachtig uit. Fijn om deze beleving weer aan onze kinderen te kunnen aanbieden. Ik hoop dat uw kind, als het geweest is, met enthousiaste verhalen thuis is gekomen. Hier op school gonst het in ieder geval wel van het enthousiasme

Een fijn weekend!

Vriendelijke groet,

Mw. Drs Y.E. (Yvette) van Dijk
a.i. Directeur SG Newton

Deze week in de Nieuwsbrief:

– Vrije dagen en Feestdagen
– Introductiemiddag nieuwe brugklasleerlingen
– Planning toetsweek leerjaar 3
– Contact

Vrije dagen en Feestdagen

-15 juni 2022 lesvrij vanaf 13.15 uur i.v.m. introductie nieuwe brugklasleerlingen
-24 en 27 juni 2022 studiedagen, leerlingen lesvrij

Introductiemiddag nieuwe brugklasleerlingen

Op woensdagmiddag 15 juni komen in heel West-Friesland alle groep 8-ers kennismaken met hun nieuwe school. Altijd een leuk en spannend moment! We zijn blij dat we weer 140 nieuwe leerlingen mogen ontvangen. De lessen van klas 1, 2, 3 en EOA eindigen deze dag om 13.15 uur.

Planning toetsweek leerjaar 3

De toetsweek voor leerjaar 3 staat gepland van maandag 28 juni t/m maandag 4 juli a.s. Het overzicht zit als bijlage bij dit nieuwsbericht.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of dochter of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke teamleider of de coördinator van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA).

▪ Teamleider brugklas: dhr. Zonneveld m.zonneveld@atlascollege.nl 
▪ Teamleider leerjaar 2: dhr. Fölsche j.folsche@atlascollege.nl 
▪ Teamleider leerjaren 3 en 4: mevr. Broere s.broere@atlascollege.nl 
▪ Coördinator EOA: mevr. Kruize j.kruize@atlascollege.nl 
▪ Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende, y.vandijk@atlascollege.nl