Nieuwsbrief 15 juli 2022

Algemeen nieuws

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag breng ik u op de hoogte van het feit dat ik mijn opdracht als interim directeur voor SG Newton per einde schooljaar beëindig. De directeur, mevrouw Marion Winkelhuis, is weliswaar aan het re-integreren maar nog niet geheel hersteld. Dat betekent dat er begin nieuw schooljaar een nieuwe interim directeur is: mevrouw Gea Heuven.

Hoewel ik velen van u niet persoonlijk heb gekend wil ik toch graag op deze wijze ‘persoonlijk’ afscheid nemen. Ik heb geprobeerd om vanuit mijn ervaringen en met inzet iets bij te dragen aan SG Newton. Een school, die ik heb leren kennen als een school met een zeer gedreven en betrokken team medewerkers met het hart voor leerlingen op de goede plek.

Graag ook wens ik alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een heerlijke en welverdiende vakantie. Het team van SG Newton ontvangt de leerlingen van leerjaar 1 en 2 in goede gezondheid met open armen op maandag 29 augustus en de leerlingen van leerjaar 3 en 4 op dinsdag 30 augustus 2022.

Vriendelijke groet,
Mw. Drs Y.E. (Yvette) van Dijk
a.i. Directeur SG Newton

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of dochter of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke teamleider of de coördinator van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA).