Nieuwsbrief 8

Algemeen nieuws

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

 

Deze week in de nieuwsbrief:

 • Vakantie
 • Corona
 • Diataal – toetsen (leerjaar 1 en 2)
 • Flexuren (leerjaar 1, 2 en 3)
 • Sexting (leerjaar 3)
 • Survivalbaan
 • Afwezigheid en vervanging mevr. Winkelhuis

Vakantie

De herfstvakantie staat voor de deur. Een mooi moment voor een korte terugblik. Er is in het eerste deel van het schooljaar veel gebeurd. We zijn blij dat we weer fysiek op school zijn waarbij uiteindelijk ook op school de mondkapjes af kunnen. We merken dat leerlingen het fijn hebben op school. En ook de medewerkers vinden het fijn dat de leerlingen weer op school zijn.

Samen met de leerlingen wordt er hard gewerkt en waar nodig hebben we aandacht voor achterstanden. Vanuit het Nationaal plan onderwijs, NPO hebben we middelen gekregen om iets extra’s te doen. Naast het organiseren van kleinere klassen zetten we op Newton o.a. in op het ontwikkelen en versterken van de leesvaardigheid van leerlingen en ook de zogenaamde executieve functie (al die vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen; plannen, leren, etc.) krijgen extra aandacht. Hiervoor is ook een extra mentoruur in de leerjaren 1 en 2 ingeroosterd.

Ook na de vakantie zullen onze medewerkers weer met veel energie klaar staan om de leerlingen verder te helpen!

Corona

Ondanks dat de besmettingen landelijk weer toenemen hebben we de afgelopen weken op SG Newton gelukkig geen besmettingen gehad. Om de kans op verspreiding van Corona te beperken gelden nog steeds de algemene hygiëne maatregelen:

 • Bewaar afstand tot medewerkers (1.5 meter),
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst,
 • Was regelmatig je handen,
 • Hoesten en niezen in elleboog,
 • Neus snuiten in papieren zakdoek,
 • Advies om twee keer per week een preventieve zelftest af te nemen wanneer je nog geen immuniteit hebt (tests verkrijgbaar bij receptie).

Én natuurlijk blijf je thuis en laat je bij de GGD testen bij klachten. Negatief getest? Dan kun je weer naar school.

Diataal-toetsen (leerjaar 1 en 2)

In de onderbouw hebben de leerlingen de afgelopen weken een diataal-toets gemaakt. Deze toets kijkt hoe het staat met hun beheersingsniveau van onder andere begrijpend lezen. Leerlingen die daarop uitvallen, ervaren vaak moeite bij veel verschillende vakken. De leerlingen die onder het gewenste niveau scoren worden ingedeeld bij de ‘Taalflexuren’, speciale flexuren waarin veel aandacht aan het begrijpend lezen wordt besteed. Na de vakantie wordt de indeling gemaakt. Mocht uw zoon of dochter ervoor in aanmerking komen wordt u daar in de week na de vakantie door de mentor over geïnformeerd.

Flexuren

Voor klas 1, 2 en 3 gaan na de herfstvakantie ook de normale flexuren van start. Staat een leerling onvoldoende voor een vak, dan geeft de vakdocent een leerling hiervoor op. In een kleine groep wordt er dan een periode gewerkt aan de dingen die een leerling moeilijk vindt. Bij meerdere opgaves overlegt de mentor met de leerling welk vak voorrang krijgt. Deelname is verplicht en uiteraard wordt inzet verwacht. Staat een leerling weer voor alles voldoende, dan stopt het flexuur in de periode erna. Heeft u vragen over flexuren? De mentor is hierin uw eerste aanspreekpunt.

Sexting voorlichting leerjaar 3

Afgelopen week heeft de voorlichting over wat sexting en grooming is en welke gevolgen het kan hebben voor betrokkenen, plaatsgevonden. De voorlichting voor de eerste groep op maandag hebben we moeten verzetten vanwege een planningsfout van de voorlichters. We zijn blij dat we de voorlichting alsnog voor heel leerjaar drie in de afgelopen week hebben kunnen laten plaatsvinden. Uiteraard hopen we dat de leerlingen thuis napraten over de voorlichting. Mochten zij met vragen blijven zitten dan kunnen ze die na de vakantie stellen aan hun mentor of aan één van de ondersteuningscoördinatoren mevr. Wildoër of mevr. Mol.

Survivalbaan

Dit schooljaar zijn we in de bovenbouw van het vmbo basis en kader gestart met de nieuwe lijnen binnen D&P. Een van die lijnen is Safety and security. Voor deze lijn wordt in de week na de vakantie een survivalbaan geplaatst. De survivalbaan zal naast de sporthal worden gebouwd. Deze baan zal binnen de lijn van Safety & Security gebruikt worden voor verschillende (groeps-)activiteiten.

Natuurlijk zullen we de baan ook gebruiken binnen de lessen LO. Een mooie toevoeging binnen de bewegingsactiviteiten binnen de school.

Tijdens het plaatsen kan er extra bouwverkeer op het schoolterrein rijden. We willen de leerlingen vragen goed op te letten wanneer zij het schoolterrein op fietsen.

Afwezigheid en vervanging mevr. Winkelhuis- Beneken Kolmer

De komende weken zal mevr. Winkelhuis-Beneken Kolmer nog afwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten en ontwikkelingen op SG Newton door blijven gaan is er voor die periode een interim directeur aangesteld. Vanaf 25 oktober zal mevr. Van Dijk SG Newton komen versterken. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.

Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of dochter, of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, dan neemt u natuurlijk altijd al contact op met de verantwoordelijke teamleiders of de coördinator van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Teamleider brugklas: dhr. Zonneveld, m.zonneveld@atlascollege.nl

Teamleider leerjaar 2: dhr. Fölsche, j.folsche@atlascollege.nl

Teamleider leerjaren 3 + 4: mevr. Broere, s.broere@atlascollege.nl

Coördinator EOA: mevr. Kruize, j.kruize@atlascollege.nl

Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met dhr. Krijtenberg, adjunct-directeur.

 

Ik wens jullie allemaal een goed weekend en een fijne vakantie!

 

met vriendelijke groet,

 

Dhr. R. Krijtenberg

Adjunct-directeur SG Newton

r.krijtenberg@atlascollege.nl