Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrieven, Update corona maatregelen

Geachte ouders /verzorgers, beste leerlingen,

Deze week in de nieuwsbrief:

• Corona en de laatste week
• Herkansingen leerjaar 3
• Herkansing gemist leerjaar 4
• Contact

Corona en de laatste week
Afgelopen dinsdag heeft de regering helaas opnieuw aangescherpte coronamaatregel afgekondigd. Voor Newton betekent dit dat we de voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 op 12 januari a.s. helaas niet fysiek kunnen laten doorgaan. We werken aan een online-versie.
Voor diverse collega’s levert de vervroegde kerstvakantie van de basisscholen een probleem op. We proberen zo goed mogelijk met de collega’s mee te denken en onze lessen en activiteiten te laten doorgaan. Helaas hebben we gezien de adviezen van de landelijke sportkoepels de sportdagen voor de kerstvakantie moeten annuleren.

Eerder al hebben wij u geïnformeerd dat het kerstdiner en aansluitende kerstgala voor de leerlingen helaas niet doorgaan. Alle mentoren vieren nu aanstaande week toch kerst met lekker eten en drinken in de klas.

De school is al in kerstsfeer en vanaf aanstaande maandag doen we er een kerstmuziekje bij. Begin van de week delen we aan alle leerlingen kerstmutsen uit, die we natuurlijk wel de rest van de week willen terugzien!

Ook vragen we de leerlingen om donderdag op school te komen met een “foute kersttrui”. Natuurlijk vragen we dat ook aan alle medewerkers!

Op donderdag trakteren we op oliebollen en vrijdag gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie.

Gelukkig hebben we nog wat extra leuks in petto:

Newton bestaat dit schooljaar 10 jaar!
En – onder voorbehoud van corona – verklappen we alvast

– Donderdag 17 februari alternatief lesprogramma en ’s avonds FEEST
– Vrijdag 18 februari een extra lesvrije dag


Herinnering herkansing leerjaar 3

Bij deze herinneren wij u eraan dat de inschrijving voor herkansingsmogelijkheid 1 geopend is. Deze herkansingsmogelijkheid vindt plaats op:
– dinsdag 18 januari van 13.45 tot 14.30

Niet alle toetsen zijn herkansbaar. Controleer daarom goed met uw zoon/dochter op de website welke toetsen herkansbaar zijn. De informatie hierover staat in de pta’s die u kunt vinden onder het kopje ‘Praktisch’ vervolgens ‘Examens informatie ’21-’22’ en ‘leerjaar 3’. Zoek vervolgens het betreffende vak op, zodat u kunt zien of de toets herkansbaar is.

Opgeven voor de herkansing kan via onderstaande link tot uiterlijk dinsdag 11 januari 2021.
KLIK HIER

Wij adviseren u dringend om met uw zoon/dochter hierover in gesprek te gaan en samen de herkansing digitaal in te vullen.

Gemiste herkansing leerjaar 4
Er zijn enkele leerlingen die zich hadden opgegeven voor de herkansing leerjaar 4, maar door ziekte niet aanwezig konden zijn. Zij mogen de herkansing gelijktijdig met leerjaar 3 maken op:

– dinsdag 18 januari van 13.45- 14.30 uur.
Zij hoeven zich hiervoor niet opnieuw aan te melden.

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of dochter, of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, dan neemt u natuurlijk altijd al contact op met de verantwoordelijke teamleider of de coördinator van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

• Teamleider brugklas: dhr. Zonneveld, m.zonneveld@atlascollege.nl
• Teamleider leerjaar 2: dhr. Fölsche, j.folsche@atlascollege.nl
• Teamleider leerjaren 3 + 4: mevr. Broere, s.broere@atlascollege.nl
• Coördinator EOA: mevr. Kruize, j.kruize@atlascollege.nl
• Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met mevr. Y.E. van Dijk, directeur a.i., y.vandijk@atlascollege.nl 

Een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,
Mevr. drs Y.E. van Dijk
Directeur a.i. SG Newton