Ziek & verlof

Ziek?

Ziekmeldingen mogen rechtstreeks naar de verzuimcoördinator, mevrouw M. Butter.
U kunt als ouders rechtstreeks bellen op telefoonnummer 0229 55 20 09 of een mail sturen naar verzuimnewton@atlascollege.nl

Absentie

U kunt ook een uitgeprint en ingevuld absentiemeldingsformulier meegeven aan uw kind en laten inleveren bij de receptie.