Aanmelding & Toelating

Vanaf 1 januari 2023 bent u welkom om uw kind bij SG Newton aan te melden. Hieronder geven we u een overzicht van de aanmeldprocedure:

 1. Aanmeldformulier digitaal invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Vul het formulier op uw computer in (DUS NIET ONLINE!) en sla het op.
  3. Print het formulier
  4. Onderteken het formulier
  5. Scan het en stuur het met eventuele bijlagen naar het aanmeld-emailadres van de betreffende school. Of print het en stuur het per post naar de betreffende school of breng het persoonlijk langs.
 2. Aanmeldformulier handmatig invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Print het formulier.
  3. Vul het handmatig in
  4. Onderteken het formulier
  5. Stuur het, met eventuele bijlagen, per post naar de betreffende school of lever het persoonlijk in.

Contactgegevens school
SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn
aanmelden.newton@atlascollege.nl

LET OP!
Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 17 maart 2023 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. Dat geeft de scholen de ruimte om de overdracht met het basisonderwijs voor de zomervakantie goed te organiseren. Daarnaast zijn er afspraken tussen het Atlas College en het Tabor College, voor wat betreft het maximum aantal aan te nemen leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. Die wordt na deze periode opgestart indien van toepassing.

Heeft u vragen voordat u aanmeldt?
Neem dan contact op met: dhr. M. Zonneveld, teamleider onderbouw, T.: 0229 – 55 20 10,
E.: m.zonneveld@atlascollege.nl

Als uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft dan kunt u uw vraag ook neerleggen bij
mw. A. Wildoër, ondersteuningscoördinator, T.: 0229 – 55 20 10,
E.: a.wildoer@atlascollege.nl

Aanmelding voor leerjaar 2 of hoger?

Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas College, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier ‘leerjaar 2 of hoger’. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met:
leerjaar 2, dhr. J. Fölsche, teamleider leerjaar 2, E.: j.folsche@atlascollege.nl
leerjaar 3 en 4, mw. S. Broere, teamleider bovenbouw, E.: s.broere@atlascollege.nl

In alle gevallen T.: 0229 – 55 20 10 (= receptie).