TalentFactory – onderbouw

Op SG Newton is naast de theorie ook het zelf doen van belang. In de leerjaren 1 en 2 is elke leerling minstens een ochtend of middag praktisch bezig in de TalentFactory. De TalentFactory kent vier talentlijnen. Elke talentlijn biedt veel variatie en uitdaging in activiteiten.

Wij willen graag dat elke leerling in de onderbouw zoveel mogelijk ervaringen opdoet. Zodat hij, als er een examenprogramma gekozen moet worden in leerjaar 3, weet wat hij goed kan, wat hij leuk vindt en waar hij verder in zou willen leren.

Goed kiezen is belangrijk. Daarvoor moet duidelijk zijn wat er te kiezen valt. De TalentFactory begint daarom in de onderbouw met een lange oriëntatieperiode. Van de start van het schooljaar tot de kerstvakantie doorloopt elke leerling met zijn klas elke vier weken een introductieprogramma van een van de vier lijnen van de TalentFactory. Zo komen de vier talentlijnen goed aan bod en kunnen de leerlingen voor zichzelf bepalen welk programma na de kerst de voorkeur geniet.

Wij sluiten de vier talentlijnen aan het einde van het jaar af met een groots festival waar de leerlingen laten zien wat er geleerd is en waar zij enorm trots op zijn.

De vier talentlijnen zijn:

  • Safety & Security
  • Art & Stage
  • Food & Health
  • Creative Design

In de TalentFactory werken alle leerlingen aan dezelfde algemene vaardigheden die van belang zijn voor de toekomst. Zoals plannen, organiseren, presenteren, om kunnen gaan met kritiek en, misschien wel de belangrijkste vaardigheid op SG Newton, samenwerken.

Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden die passen bij de activiteiten van de talentlijn die gekozen is: gezond koken, goed bewegen, EHBO toepassen, een game maken, toneelspelen, een drone laten vliegen of een autootje van hout leren maken dat loopt op zonne-energie.