Onderwijsdoelen

SG Newton is een locatie van het Atlas College, een openbare scholengemeenschap. Het openbare karakter van SG Newton wordt zichtbaar in het streven om leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen en hun te leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. In de aula staat artikel 1 van de grondwet op de muur geschreven. Respect en begrip voor elkaar vormen de basis waarop wij binnen onze schoolgemeenschap met elkaar omgaan.

Naast dit streven is het doel van ons onderwijs, en de daarbij horende begeleiding/ ondersteuning, de leerlingen minimaal op het adviesniveau van de basisschool hun mavo- of vmbo-eindexamen te laten halen. Om dit mogelijk te maken, spannen wij ons in om voor onze leerlingen een veilig en motiverend schoolklimaat te creëren waarbinnen zij samen een goede schooltijd hebben met een passend diploma als resultaat. De dynamische driehoek tussen de leerlingen, hun ouders en ons vormen hiervoor de basis.