Omgaan met elkaar

SG Newton noemt zich bewust een schoolgemeenschap. Wij vormen met onze leerlingen één gemeenschap waarbinnen samen wordt geleerd en gewerkt. Artikel 1 van de grondwet is hierin voor ons richtinggevend.

SG Newton heeft een pestprotocol. In dit protocol staat beschreven wat wij doen om ons veilig, positief en respectvol leer- en leefklimaat te behouden zodat iedereen bij ons op school het gevoel heeft: ik ben iemand, ik kan wat, en, voor ons het allerbelangrijkste, ik hoor erbij.

In het pestprotocol staat niet alleen wat wij doen zodat het goed blijft gaan, er staat ook in beschreven hoe wij handelen als het een keer niet goed gaat. Wat wij doen als leerlingen worden buitengesloten of gepest.

Wij volgen dan de vijfsporenaanpak zoals beschreven in het Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten. Er wordt steun geboden aan de leerling die wordt buitengesloten en/of gepest, aan de pester zelf en aan de klas die toestaat dat een van hun klasgenoten wordt gepest.

Wij hebben twee anti-pestcoördinatoren die in alle vertrouwelijkheid gecontacteerd kunnen worden:

voor leerjaar 1 en 2 mevrouw H. el Khayami (h.elkhayami@atlascollge.nl)
voor leerjaar 3 en 4 mevrouw R. Visscher (r.visscher@atlascollege.nl)

Meer informatie is te vinden op: www.schoolenveiligheid.nl

Wij voeren een actief preventief anti-pestbeleid door vele acties te ondernemen die een positieve groepscultuur sterk stimuleren. Poldersport, kamp, introductiedagen, expeditieweken, mentorprogramma’s , dansdagen, het kerst-Galabal en de activiteiten van TalentFactory.

Daarnaast is een groep docenten geschoold om extra te ondersteunen als het groepsproces in een klas niet voor alle leerlingen even prettig verloopt. Deze groep docenten noemen wij ons ‘Team Dynamiek’.