Begeleiding

Wij spannen ons in om alle leerlingen een goede begeleiding te bieden in de periode dat zij bij ons op school zitten.

Mentoraat

De mentor is de spil in het monitoren van de schoolgang van de leerling. Hij houdt de resultaten en het verzuim in de gaten, hij onderhoudt contact met ouder(s)/verzorger(s) en staat altijd klaar bij vragen of problemen. In de mentorlessen die elke klas met zijn mentor heeft, komen vele zaken aan de orde. Waar staat je huiswerk in Magister? Hoe leer je leren en presenteren? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is gezond? Hoe kom je op voor jezelf? Hoe gebruik je internet?

Contact met de leerling en ouders

Gedurende het jaar zijn er verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers om over de voortgang van de leerling te spreken. Bij de start van het schooljaar is er voor ieder leerjaar een informatieavond. Gedurende het jaar zijn er twee contactmiddagen/-avonden en 2 portfoliodagen. Tijdens de contactmiddag/-avond wordt het cijferrapport en de werkhouding van de leerling besproken. Op de portfoliodagen draaien de gesprekken tussen leerling, ouders en mentor rondom de loopbaanoriëntatie. Daarnaast is er waar nodig tussentijds contact tussen mentor en ouders.

Verzuim

De verzuimcoördinatoren beheren de dagelijkse registratie van geoorloofd en ongeoorloofde verzuim. Zij beoordelen de rechtmatigheid van verzuim en ondernemen actie bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen. De verzuimcoördinatoren hanteren hierbij het schoolprotocol met betrekking tot het te laat komen en de Leerplichtwet.

Leerlingbesprekingen

Er zijn wekelijks leerlingbesprekingen. Wij houden elke leerling, én elke klas, goed in beeld. De mentoren van de klassen bereiden deze besprekingen voor. Tijdens deze vergaderingen is er naast aandacht voor de cognitieve en didactische ontwikkeling, de sociale en emotionele ontwikkeling, de taak- en werkhouding en het verzuim van individuele leerlingen ook structureel aandacht voor de groepsdynamiek in de klas.

Flexuren

De leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3, die gezien hun doorstroomperspectief voor een bepaald vak niet naar behoren scoren, volgen de zgn. flexuren. Deze uren worden gevolgd totdat de score voor het vak naar behoren is. Er wordt gewerkt in periodes van vakantie naar vakantie. Aan het einde van elke periode wordt tijdens de leerlingbesprekingen het resultaat bekeken van de gevolgde flexuren. Als het resultaat naar behoren is, gaat de leerling de daaropvolgende periode niet meer naar het flexuur voor dat vak.