Onderwijs in de brugklas

Je kunt naar onze school als je een schooladvies hebt voor vmbo basis, vmbo kader of mavo. Ook met een gemengd advies, bijvoorbeeld kader/mavo, zit je op SG Newton goed.

SG Newton biedt je volop kansen om te laten zien wat je kunt. In de eerste klas plaatsen wij onze leerlingen in een mavo of dakpanklas. In een dakpanklas wordt onderwijs aangeboden op het hoogste niveau. De brugklassen die wij aanbieden zijn:

  • kader/basis (dakpanklas)
  • mavo/kader (dakpanklas)
  • mavo

Na leerjaar 1 stromen de leerlingen door naar een aparte basis,- kader,- of mavoklas. Na leerjaar 2 is, bij een goed rapport en onder voorwaarden, de overstap mogelijk van basis 2 naar kader 3. Ook kan een kaderleerling, bij goede resultaten en onder voorwaarden, overstappen naar mavo 3.

Mentor

Je mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt op school. Je kunt bij je mentor terecht als er iets aan de hand is. Hij of zij houdt in de gaten of het goed gaat met jou en met je resultaten. Ook voer je met je mentor de rapportgesprekken en de portfoliogesprekken. Je mentor geeft zijn eigen vak, maar heeft ook een lesuur waarin jullie bespreken hoe het in de klas gaat of hoe je je huiswerk kunt plannen, het mentoruur.

Teamleider

Als er iets is waar je met je mentor of een docent niet uitkomt, ook niet nadat je dat zelf hebt geprobeerd, dan kun je naar de teamleider. Voor leerjaar 1 is dat meneer Zonneveld. Hij zorgt samen met het docententeam dat we met en voor jou de goede dingen doen.

Talent en vaardigheden

Al in de brugklas ga je aan de gang in de TalentFactory met het talent dat jij kiest. Tot de kerst maak je kennis met de 4 talentprogramma’s van de TalentFactory. Na de kerst en in leerjaar 2 mag je nog drie keer een keuze maken. Zo kan je van alles uitproberen! Zo ontdek je wat bij je past en wat je leuk vindt.

Huiswerk

SG Newton is een huiswerk-arme school. Dat betekent dat je wel huiswerk krijgt, maar dat als je goed meedoet in de les, je vaak al veel af kunt hebben. Als je namelijk iets niet begrijpt, dan kun je het nog even vragen aan je docent. Natuurlijk zul je bij toetsen of werkstukken ook thuis wel wat moeten doen.

Plek

Je krijgt in de brugklas zoveel mogelijk les op de bovenste twee verdiepingen van de school. Daar vind je je teamleider en de meeste docenten die jou lesgeven. Pauze houden we in de aula. En ook voor vakken als gym of de TalentFactory ga je meer naar beneden in het gebouw .

Lesuitval

Op SG Newton gaan we ervan uit, dat een goed begin het halve werk is. In leerjaar 1 hebben wij, in de regel, vrijwel geen lesuitval. Wanneer er een docent uitvalt, word je in principe opgevangen door een collega docent die de les overneemt.

Portfolio

Vanaf de eerste klas werkt iedere leerling met een porfolio/loopbaandossier. In een map houdt de leerling bij wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren. Dit document groeit de hele schoolperiode met de leerling mee. Tweemaal per jaar presenteert de leerling het portfolio/loopbaandossier aan de ouders en de mentor.

Vorderingen

Aan het begin van het jaar krijgen ouders een code toegezonden waarmee ingelogd kan worden op de ‘Webportal’ van het Atlas College. Daarmee kom je in ons leerlingvolgsysteem ‘Magister’. Je kunt in dit systeem zowel de behaalde cijfers zien, absentiegegevens en het opgegeven huiswerk.

Meer informatie over begeleiding en ondersteuning vindt u hier.