Lesuren & vakantierooster

8.18 uur: 1e bel > naar de lokalen
8.25 uur: 2e bel > start van het 1e lesuur
1e uur: 08.25 – 09.10
2e uur: 09.10 – 09.55
3e uur: 09.55 – 10.40

Pauze: 10.40- 10.55 u.

10.55 uur: 1e bel > naar de lokalen
11.00 uur: 2e bel > start van het 4e lesuur
4e uur: 11.00 – 11.45
5e uur: 11.45 – 12.30
6e uur: 12.30 – 13.15

Pauze: 13.15 u. – 13.40 u.

13.40 uur: 1e bel > naar de lokalen
13.45 uur: 2e bel > start van het 7e lesuur
7e uur: 13.45 – 14.30
8e uur: 14.30 – 15.15
9e uur: 15.15 – 16.00

Vakantierooster 2022-2023

Schooljaar 2022-2023
Start schooljaar 2022-2023 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Dag na Hemelvaartsdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023