Mavo, basis & kader

Mavo/vmbo

SG Newton is een school voor ondernemende leerlingen met een mavo- of vmbo-advies.

Wij hebben drie soorten brugklassen:

  • basis/kader
  • kader/mavo
  • mavo

Na de brugklas hebben wij geen gemengde klassen meer. Vanaf de tweede klas zit elke leerling in een basis, kader of mavo-klas. Dat betekent niet dat een leerling van 2 basis niet kan overstappen naar 3 kader, of van 2 kader naar 3 mavo. Die mogelijkheden zijn er bij goede resultaten altijd. Soms is het ook zo, dat als een leerling aan het begin van het schooljaar echt beter presteert dan verwacht, hij/zij met kerst al wordt overgeplaatst naar een meer passende leerweg.

De leerlingen die op onze mavo eindexamen doen, krijgen dezelfde eindexamens als op de overige scholen in Hoorn die een mavo-afdeling hebben zoals de OSG-WF en Copernicus SG. De docenten van de Atlasscholen werken samen om de leerlingen die na hun mavo-eindexamen doorstromen naar de havo daar succesvol te laten starten.