Ondersteuning

Intern ondersteuningsteam

Het interne ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren en de Jeugd- en Gezinswerker van de school. Op aanvraag kunnen ook andere interne en externe deskundigen worden uitgenodigd. Het IOT heeft wekelijks overleg waarbij nieuwe aanmeldingen en de voortgang/ afsluiting van lopende casussen worden besproken.

Persoonlijk plan

Sommige leerlingen zijn door omstandigheden niet in staat een ‘gewoon’ schooltraject (=route 1) te volgen. Zij hebben extra ondersteuning nodig om over te gaan en uiteindelijk hun diploma te behalen. In onze zorgvuldige toelatingsprocedure komen wij samen met leerling en ouders tot een persoonlijk plan voor (de begeleiding van) het kind. Voor sommige leerlingen betekent dit een plaatsing in de accentklas, voor andere leerlingen een pas voor Route 2.

Accentklas

Leerlingen waarvan is vastgesteld, dat zij na de basisschool gebaat zijn bij een kleinere en veiligere leeromgeving, beginnen hun schoolloopbaan op SG Newton in de accentklas. De accentklas heeft +/- 14 leerlingen. De leerlingen van de accentklas krijgen les van een klein, pedagogisch sterk docententeam en hebben een aangepaste lessentabel met meer mentor-contacturen. Na een jaar in de accentklas stromen de meeste leerlingen door naar een reguliere tweedejaars groep.

Route 2

Route 2 is een voorziening, een lokaal, in school waar een leerling, op eigen verzoek, of op verzoek van de lesgevende docent, zich tijdelijk terug kan trekken indien onderwijs in de reguliere les niet gaat door gedrags- en/of leerproblematiek. Route 2 is voor hen de gehele week geopend tijdens lestijden.

De leerlingen die gebaat zijn bij deze ondersteuning krijgen, na overleg met het IOT, een Route 2 pas. De twee beheerders van Route 2 begeleiden de leerlingen die zich bij hen melden en ondersteunen in hun lokaal ook soms leerlingen die baat hebben bij het leren van plannen en organiseren.

Speciale trainingen

Op school bieden wij voor leerlingen waarvoor dat gewenst en/of noodzakelijk is trainingen aan op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheid en faalangstreductie.

Contact opnemen ondersteuning coördinator

Heeft u vragen over specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor uw zoon of dochter op SG Newton?
Stuurt u dan een email met daarin uw naam en telefoonnummer naar Mevrouw A. Wildoer, ondersteuningscoördinator.
Dit kan via a.wildoer@atlascollege.nl

Er wordt dan op maandag, dinsdag of op donderdag contact met u opgenomen.