Kiezen van een richting

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

SG Newton is een ondernemende school waar breed oriënterend onderwijs wordt aangeboden.
 Om dat waar te kunnen maken, om de leerlingen te laten ontdekken wat hun talenten zijn, om hen te laten ervaren wat er in de beroepenwereld allemaal mogelijk is, nemen wij de leerlingen vaak mee voor andere activiteiten dan de gewone theoretische lessen. Projecten binnen en buiten school in de TalentFactory, stages, workshops, gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, beroepstoetsen en -testen, expeditieweken en excursies.

De mentoren begeleiden de leerlingen bij deze bijzondere activiteiten waarin natuurlijk de decanen, de loopbaancoördinatoren, ook een grote rol spelen. De ervaringen die de leerlingen opdoen en de (loopbaan)conclusies die zij daaruit trekken, leggen zij vast in hun portfolio.

Er worden in elk leerjaar keuzes gemaakt die de richting, de weg, naar later bepalen. Zo kiezen de leerlingen in de onderbouw de talentlijnen waarin zij activiteiten gaan ondernemen waarvan zij weten dat zij er goed in zijn, of waarvan zij nog niet genoeg weten en waar zij benieuwd naar zijn. Dare to discover is ons motto. Zo kiezen de leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw voor de keuzevakken die hen aanspreken en op de mavo voor een vakkenpakket gericht op instroom in een havo 4-profiel en/ of een toekomstige beroepsopleiding op het mbo.

Stages

Snuffelstage onderbouw

Alle leerlingen in de leerjaren 1 en 2 volgen jaarlijks een eendaagse snuffelstage in een voor hen vertrouwde omgeving. Voor aanvang van de stage krijgt elke leerling een stageboekje met opdrachten, informatie en instructies. De leerlingen regelen deze stage zelf of met een beetje hulp van hun ouders/verzorgers. Als dit niet lukt, staan wij om te helpen. Het belangrijkste is dat er een eerste kijkje genomen wordt in een beroepssector waar iemand van de familie of vriendenkring werkt. Dat de leerlingen zien hoe het daar gaat en ontdekken wat belangrijke zaken zijn om rekening mee te houden als zij zouden kiezen voor een beroep in die sector.

Beroepsoriënterende stage bovenbouw

De basis-, kader- en mavoleerlingen in leerjaar 3 volgen jaarlijks een beroepsoriënterende stage van 2 weken. Tijdens deze stage ervaren de leerlingen hoe het is om te werken in een bedrijf of instelling. Ze leren o.a. wat bedrijfscultuur en arbeidsethiek betekenen en hoe het is om voor een werkgever te werken. Daarnaast leren/ervaren de leerlingen of een bepaald beroep of bepaalde beroepssector bij hen past. Een ander punt dat tijdens deze stage van belang wordt is de koppeling maken met een eventuele vervolgopleiding. Ook kunnen leerlingen tijdens de stage werken aan hun professionele netwerk.