TalentFactory – bovenbouw basis & kader

SG Newton kiest voor breed oriënterend praktijkonderwijs. Dat betekent dat wij geen beroepsgerichte programma’s bieden waarin de nadruk wordt gelegd op één sector, één beroepenveld, zoals techniek of zorg. Bij ons op school bieden wij alle leerlingen de kans om juist in alle sectoren een kijkje te nemen en zo uit te zoeken in welke sector hij, na zijn eindexamen, zou willen leren en werken. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling hiervoor de tijd kan nemen.

De beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (basis, kader) kennen tien profielen. Negen van deze profielen zijn verbonden aan een bepaalde sector. Op SG Newton bieden wij het tiende profiel aan: Dienstverlening & Producten, D&P.

Examen doen in dit profiel betekent schoolexamen (SE) doen in keuzevakken en landelijk schriftelijk en praktijk examen (CSPE) doen in de profielmodules. Het examenprogramma start in het derde leerjaar.

Profielmodules

D&P kent, net zoals de andere negen profielen, vier examenmodules. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze eindexamens goed af te sluiten, zijn basiskennis en -vaardigheden die in elke opleiding en beroep van belang zijn. De vier D&P-modules zijn:

 • Het organiseren van een activiteit
 • Presenteren, promoten en verkopen
 • Een technisch product maken en verbeteren
 • Een multimediaal product maken

Keuzevakken

Aan het begin van leerjaar 3 kiest elke leerling een Talentlijn die hij ook al kent vanuit de onderbouw. Bij de keuze van elke lijn, hoort ook de bepaling van de keuzevakken. In de examenperiode van twee jaar (leerjaar 3 en 4) doet elke leerling zes keuzevakken. Vier keuzevakken tellen mee in het officiële examenpakket.

 • Food & Health
  Voeding en bewegen; de bijzonder keuken; procestechniek; recreatie; brood en banketspecialisatie; welzijn kind en jongere; ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
 • Safety & Security
  Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid; ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten; eerste hulp bij ongelukken; EHBO; digitale beveiliging; voeding en bewegen; actief in de natuur
 • Creative design
  Idee-ontwikkeling; robotica; 3d vormgeving en realisatie; fotografie; vormgeving en typografie; meubelmaken; gamedesign