Gezonde school

SG Newton is een gezonde school en mag het Landelijk vignet Gezonde School dragen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van hun leerlingen en medewerkers.  Een gezonde leefstijl is bij ons dagelijkse praktijk.

Gezonde kantine

Een gezonde eetomgeving draagt bij aan een gezonder eetpatroon bij leerlingen. De kantine van SG Newton voldoet aan de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en de automaten jongeren aanzet tot het makkelijk maken van gezondere keuzes.

SG Newton heeft in 2021 opnieuw de hoogste waardering voor haar kantineaanbod gekregen: de ‘Gouden Schoolkantine Schaal’. Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes; wij bieden verse groente of fruit aan en volkoren broodjes met gezond beleg en de aankleding van de kantine stimuleert het maken van een betere keuze.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan.

Educatie

Een tweede eis om ‘Gezonde School’ te mogen zijn, is dat ook in de lessen aandacht wordt besteed aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Dit gebeurt op SG Newton o.a. in de reguliere lessen biologie en lichamelijke opvoeding. Er komen actuele onderwerpen uit de media aan bod, zoals energiedrankjes, zout- en suikerconsumptie en het belang van bewegen en sporten.

Verder worden in speciale projecten theorie en praktijk aan elkaar verbonden. Leerlingen krijgen in de biologielessen de opdracht om gezond te koken voor hun ouders op basis van een door hen samengesteld gezond driegangen menu. Zij halen hiervoor hun informatie op via www.voedingscentrum.nl

Leerlingen die niet helemaal lekker in hun vel zitten, kunnen deelnemen aan het Food & Health-project ‘Newton Moves’. Het programma bestaat, enerzijds, uit voorlichting over gezonde voeding via ‘Weet Wat Je Eet’, www.WWJE.nl en, anderzijds, uit lekker veel bewegen en uitzoeken welke sport de deelnemende leerlingen zouden willen oppakken.

In de talentlijn Food & Health in de TalentFactory maken alle leerlingen kennis met een gezonde leefstijl, met gezonde voeding in combinatie met sport en bewegen.

Signalering

Als leerlingen zelf vragen hebben over voeding of hun gewicht, dan kunnen zij laagdrempelig, terecht bij de mentoren en/of (lo-)docenten. Tijdens leerlingenbesprekingen is het welbevinden van leerlingen, ‘het goed in je vel zitten’ een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen kunnen op basis van de adviezen die zijn geformuleerd tijdens deze besprekingen, worden benaderd om deel te nemen aan ‘Newton Moves’. In overleg uiteraard met de ouders van de leerling en het interne ondersteuningsteam.

De leerlingen van SG Newton uit de leerjaren 2 en 4 vullen elk jaar een digitale vragenlijst in: de Gezondheidscheck, ‘Gezond leven? Check het even!’. Kort hierna ontvangen zij een digitaal persoonlijk gezondheidsadvies op maat. Over dit advies kunnen zij in gesprek met de jeugdverpleegkundige die op de school werkzaam is.

Informatie over de GGD & JGZ

GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen zij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.