Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Op SG Newton krijgt iedere leerling die binnenkomt met een dyslexieverklaring in de eerste maand een pas. Deze pas wordt afgegeven voor een periode van 4 jaar. Op deze pas staan de faciliteiten waar alle dyslectische leerlingen van gebruik kunnen maken en faciliteiten die na overleg kunnen worden ingezet.

De algemene faciliteiten zijn:

 • Meer tijd bij toetsafname, tot maximaal plus 25% van de toetstijd
 • Foutentolerantie (behalve bij specifieke opdrachten bij de talen)
 • Aanbieden van schriftelijke toetsen in Arial 12, regelafstand 1,5

In overleg met de coördinator en met de mentor van de leerling kunnen extra faciliteiten worden ingezet zoals:

 • Verbruik van werkboeken
 • Inzet van verklanking
 • Gebruik van hulpmiddelen: een leesliniaal, -pen, onthoudkaartjes, eigen laptop, Claroread

De dyslexiecoördinator zorgt ervoor dat de leerling optimaal gebruik kan maken van de toegestane hulpmiddelen. Zij verzorgt aan het begin van het schooljaar in alle leerjaren een introductieles waarin zij de faciliteiten uitlegt die de school kan bieden.

Daarnaast peilt zij, door middel van een digitale enquête, of de leerling behoefte heeft aan meer persoonlijke begeleiding. Zij spreekt de leerlingen die dit aangeven over de inzet van (door hen gebruikte) hulpmiddelen of over hoe door hen genoemde knelpunten zouden kunnen worden opgelost.

Een leerling (of de ouders van de leerling) kan altijd zelf contact zoeken met de coördinator. De ouders van de leerlingen worden op de hoogte gehouden van gehouden gesprekken en gemaakte afspraken die met hun zoon/dochter rondom dyslexie of dyscalculie zijn gemaakt.

Dyscalculie

Ook de leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring krijgen in de eerste maand dat zij bij ons op school zitten een pas. Op deze pas staan de faciliteiten waar ze gebruik van kunnen maken.

De algemene faciliteiten zijn:

 • Meer tijd bij toetsafname, maximaal plus 25% van de toetstijd.

De extra faciliteiten zijn:

 • Bij exacte vakken, economie en D&P, indien de leerling dit wenst:
  • Gebruik van rekenkaarten
 • Bij rekenen (schoolvak), indien de leerling dit wenst:
  • Gebruik van rekenmachine
  • Gebruik van rekenkaarten

U vindt meer informatie over ondersteuning in ons schoolondersteuningsplan. 

Voor het dyslexie- en dyscalculiebeleid klikt u hier