Instroom in andere leerjaren

Instromen op SG Newton van een andere school is vaak geen probleem. De teamleiders van de verschillende leerjaren nodigen u, na aanmelding, graag uit voor een gesprek om de overstap goed te bespreken. Wij nemen altijd contact op met de school waar de leerling vandaan komt en er vindt in alle openheid dossieroverdracht plaats. Voor de zomervakantie zijn er aparte kennismakingsmomenten voor instromende leerlingen in de hogere leerjaren.

Instromen in leerjaar 2

Als een leerling instroom in leerjaar 2 overweegt, neemt u dan contact op met:
dhr. J. Fölsche, teamleider van leerjaar 2, via E.: j.folsche@atlascollege.nl

Instromen in leerjaar 3

Voor instroom in leerjaar 3, graag contact opnemen met:
mw. S. Broere, teamleider leerjaar 3, E.: s.broere@atlascollege.nl

Instromen in leerjaar 4

Instromen vanuit mavo 3 in mavo leerjaar 4 op SG Newton is mogelijk. Voor leerlingen uit de basis- of kaderleerwegen kan dit echter alleen als het gevolgde beroepsgerichte programma in leerjaar 3 aansluit op het beroepsgerichte Newton-programma, Dienstverlening & Producten, in leerjaar 4. Voor meer informatie: mw. S. Broere, teamleider leerjaar 4, E.: s.broere@atlascollege.nl