Update Corona maatregelen

Algemeen nieuws

Helaas hebben de besturen van het Voortgezet Onderwijs in de regio in gezamenlijkheid besloten dat wij, in verband met de oplopende Corona-besmettingen, vooralsnog geen leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) van basisscholen mogen ontvangen in onze school.

In afwachting van de maatregelen die op 25 januari 2022 tijdens de persconferentie bekend gemaakt worden, zullen de besturen opnieuw een besluit nemen over de activiteiten voor leerlingen van de basisscholen en hun ouder(s)/verzorger(s) binnen onze school.